Đăng Nhập     
 
 
   
 
Họp trực tuyến Đóng

Mô tả chung:

Cho phép thành viên tạo không giới hạn các phòng họp, trò chuyện cùng một lúc nhiều phòng khác nhau, cho phép truyền file trực tiếp, ...

Chức năng:

  • Tạo lập và quản lý nhiều phòng họp.
  • Nhiều người sử dụng cùng họp và trao đổi thông tin trực tuyến.
  • Nhiều cuộc họp có thể cùng diễn ra.
  • Có thể biểu quyết lấy ý kiến trực tuyến.
  • Kết quả trao đổi được ghi lại thành để sử dụng như biên bản họp.
  • Gửi file trực tiếp cho các thành viên trong phòng

Tài liệu hướng dẫn

 

Một số màn hình giao diện chính:

Danh sách phòng họp

Màn hình danh sách phòng họp

GIẢI PHÁP EMEETING Đóng

Để sử dụng eMeeting, khách hàng cần chuẩn bị các trang thiết bị sau:

1. Đường truyền Internet: ADSL, FTTH, 3G hoặc Leased Line

2. Máy tính PC hoặc Laptop

3. Cài đặt phần mềm eMeeting

4. Tài khoản truy cập

5. Thiết bị ghi hình : camera

6. Thiết bị âm thanh: loa, micro

7. Thiết bị hiển thị: màn hình LCD hoặc máy chiếu

 
 
Bản quyền © 2005–2010 thuộc về công ty VietTotal; Điện thoại: (04) 6671 2855 ; Email: info@weboffice.vn ; Website: http://www.weboffice.vn